Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen.

 • Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen.

  Beslag leggen op de rekening van een schuldenaar in heel Europa. Wij deden het en kunnen het ook voor u doen !

  De Verordening (EU) Nr. 655/2014 van 15 mei 2014 werkt eindelijk. Het blijkt echter vandaag nog steeds geen alledaagse praktijk te zijn met nog een aantal vraagtekens.

  Toen een onderneming in het verleden beslag wenste te leggen op een buitenlandse bankrekening van de schuldenaar, was het bijna onmogelijk om te achterhalen welke rekeningen de schuldenaar bezat. Bovendien was kennis van de rekening nog geen oplossing. Immers buitenlandse regelgeving vormde nog steeds een belangrijke hinderpaal. Meestal werd er gewoon afgezien van invordering wegens te duur, te tijdrovend en weinig kans op slagen.

  De EU Verordening van 15/05/2014 trachtte hieraan te verhelpen. Hoewel de nationale procedure blijft bestaan, creëerde de Verordening een uniforme procedure voor het leggen van bewarend beslag op bankrekeningen binnen de EU.  De wet van 18 juni 2018 gaf verdere uitvoering aan deze verordening.  (m.u.v. Denemarken en het Verenigd Koninkrijk). Bij wet van 18 juni 2018 werd verder uitvoering gegeven aan deze verordening.

  Een vrij complexe Verordening kan grofweg ontleed worden als volgt:

  1. Toepassingsgebied

  • grensoverschrijdende burgerlijke en handelszaken
  • geen fiscale zaken, sociale zekerheid, faillissementen, erfenissen, kwesties ivm huwelijksvermogen

  2. Procedure

  • eenzijdige procedure: invullen van een standaard formulier dat neergelegd wordt bij de rechtbank die bevoegd is
  • mogelijk zowel voor of tijdens een gerechtelijke procedure
   • er loopt al een procedure/er is al een titel:
    • dan enkel aantonen dat er reëel gevaar bestaat dat de latere invordering bemoeilijkt zal worden (soms dient moet een zekerheid gesteld worden)
    • indien geen rekening gekend is, kan worden nagegaan of tegenpartij een rekening houdt in het buitenland en bij welke bank
   • indien er nog geen procedure loopt:
    • aantonen dat de vordering op het eerste zicht gegrond is
    • verplicht stellen van een zekerheid
  • indien het verzoek gegrond is dan wordt een bevel tot bewarend beslag uitgevaardigd

  3. Tenuitvoerlegging

  • het bevel is automatisch uitvoerbaar in andere lidstaten
  • aan de hand van het bevel wordt beslag gelegd in de lidstaat waar er uitgevoerd dient te worden
  • de tenuitvoerlegging verloopt zoals voor een nationaal bewarend beslag
  • verplichtingen van de bank (derde beslagene)
   • de bank blokkeert eventuele tegoeden tot de hoogte van het bedrag van het bevel
   • de bank doet een verklaring van derde beslagene binnen de drie werkdagen

  4. Praktijk

  Begin 2020 is de procedure onvoldoende gekend en stelt ze nog enkele praktische vragen. Aan de hand van rechtspraak en rechtsleer zal ze zich wellicht ontplooien tot een krachtig element dat betaling van sommen verschuldigd door buitenlandse partijen makkelijker zal maken.

  Comments are closed.