Betalen

U wenst te betalen

U heeft nog vragen over de manier waarop u kan betalen?
Of u wil uw schuld(en) betalen, maar u heeft financiële moeilijkheden?
Of u wil weten of u een afbetalingsplan kan bekomen? Hier vindt u een antwoord op deze vragen.

 
Hoe kan ik betalen?

U kan betalen via overschrijving op ons rekeningnummer:


AECETIA BRUSSEL: BE 53 3200 1150 2553 - BBRU BE BB

AECETIA OOST-VLAANDEREN: BE 35 4428 5944 0137 - KREDBEBB

Vermeld zeker de referte (het nummer) van het dossier zodat wij uw betaling op het goede dossier kunnen inboeken.
U kan ook met cash betalen op ons kantoor zolang dit valt binnen de wettelijke grenzen.

 Op kantoor kan u ook met bancontact betalen.


 
Moet ik meteen alles betalen?

Op onze aanmaning staat duidelijk wanneer u moet betaald hebben. Houd er rekening mee dat uw betaling ten laatste op het einde van deze termijn op onze rekening moet staan. Voer uw betaling dus zeker een paar dagen voordien uit.
Op onze brief staat ook precies hoeveel u moet betalen. Dit bedrag bestaat uit verschillende onderdelen. U moet niet alleen het bedrag van de factu(u)r(en) (of andere schulden) betalen, maar ook de interesten en eventuele kosten die u verschuldigd bent. Uw dossier is pas geregeld wanneer wij de volledige som hebben ontvangen. Indien u twijfelt over het bedrag, neem dan contact met ons op!


Is de opgegeven termijn of het opgegeven bedrag voor u niet haalbaar? Contacteer ons dan zo snel mogelijk om dit te bespreken. Dan zoeken we samen met u en uw schuldeiser een correcte afbetalingsregeling.

 
Ik heb financiële moelijkheden

Heeft u niet de middelen om het verschuldigde bedrag te betalen? Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk reageert vooraleer de problemen zich opstapelen en u geconfronteerd wordt met een onoverkoombare schuldenberg.

Zijn uw financiële problemen tijdelijk?
Contacteer ons zo vlug mogelijk om met uw dossierbeheerder en uw schuldeiser te bespreken hoe we een oplossing kunnen vinden. Een afbetalingsplan is een mogelijkheid, maar uw schuldeiser moet er wel mee instemmen. Weet ook dat hoe langer u erover doet om uw schuld terug te betalen, hoe hoger de nalatigheidsinteresten op deze schuld oplopen.

Zijn uw financiële problemen structureel? Heeft u meerdere schulden bij verschillende schuldeisers? In dat geval doet u er goed aan het OCMW van uw gemeente te contacteren die u hierin zal kunnen bijstaan. Zij kunnen u helpen in het beheer van uw budget of kunnen u helpen om een collectieve schuldenregeling te bekomen.