Betekening ontvangen

U heeft een betekening ontvangen

Een betekening is een officiële brief en bekendmaking en kan over allerlei zaken gaan. Bijvoorbeeld over een opzeg van een arbeidsovereenkomst, een veroordeling door de rechtbank over een onbetaalde schuld, … De gerechtsdeurwaarder overhandigde u stukken (brieven) of liet ze in een gesloten omslag op uw adres achter.

Belangrijk om te weten is: zodra wij de brief overhandigen, achterlaten of per post opsturen wordt u geacht de inhoud te kennen. Lees de inhoud dan ook heel aandachtig. Vaak begint er ook een termijn te lopen waarbinnen u kan reageren.


Let ook goed op de datum die op de brief staat. Deze datum is bindend! Er zal in de brief ook staan aan wie hij precies is gericht en wie de betekening vroeg. Ook de kosten van de betekening staan in het document.


Als de brief gaat over een veroordeling door de rechtbank tot betaling van een schuld dan kan u best onmiddellijk betalen om erger te voorkomen. Als u niet betaalt en een vonnis 'uitvoerbaar' wordt verklaard kunnen we beslag leggen op uw goederen. Laat het dus niet zo ver komen en betaal onmiddellijk of neem contact met ons op. Ook als u overtuigd bent van uw gelijk!