Loonbeslag

Er werd beslag gelegd op uw loon

Het loonbeslag is een 'beslag onder derden'. lndien er beslag wordt gelegd op uw loon wil dat zeggen dat uw werkgever door de rechtbank wordt verplicht een deel van uw loon door te storten. Dat geld wordt gebruikt om AL uw schuldeisers te betalen. Meestal komt het na een reeks aanmaningen en verwittigingen.


Het is wel zo dat een deel van uw loon is beschermd, al de rest wordt gebruikt om te verdelen onder alle schuldeisers.
Als uw schuld gaat over onbetaald onderhoudsgeld of alimentatie, dan kan beslag worden gelegd op uw volledige loon.