Visie en aanpak

Onze visie en aanpak

De godin Aecetia was in het oude Rome de personificatie van het begrip ‘billijkheid’ en ‘rechtvaardigheid’, die zich bij de rechtspraak naast het strenge recht moest doen gelden. Precies deze waarden willen we uitdragen bij de uitvoering van onze taken als gerechtsdeurwaarder en bemiddelaar.

Wij zijn overtuigd van onze maatschappelijke rol en willen op onafhankelijke manier de soms schijnbaar tegenstrijdige belangen van schuldeiser en schuldenaar met elkaar verzoenen. Dit willen we bereiken op een sociaal verantwoorde manier, rekeninghoudend met elke specifieke situatie.

De financiële gezondheid van onze klanten is onze eerste zorg. We informeren onze klanten zo vlug mogelijk over de invorderingsmogelijkheden en de solvabiliteit van de tegenpartij. Hierbij zullen we steeds trachten om nutteloze kosten te vermijden. Anderzijds hebben we zeker ook oog voor de moeilijkheden waarmee schuldenaars te kampen hebben. We zullen samen met hen naar oplossingen trachten te zoeken.

Voor ons is de gerechtsdeurwaarder dé bemiddelaar bij uitstek die bruggen bouwt en er voor zorgt dat een billijke, rechtvaardige invordering tot stand komt zonder de efficiëntie uit het oog te verliezen. Het is deze visie van wederzijds respect en luisterbereidheid die wij zelf hoog in het vaandel dragen en tevens verlangen van onze medewerkers.

Wij garanderen u een snelle en doeltreffende service. Onze uitgebreide kennis- en ervaringsuitwisseling zorgen ervoor dat u steeds op accurate manier wordt geholpen.
Een dynamisch en meertalig team staat klaar om u op een snelle en efficiënte manier te helpen. Met een gepersonaliseerde dienstverlening en een grote luisterbereidheid wordt voor elk probleem een aangepaste oplossing gevonden.
Bovendien zijn wij zelf actief in twee arrondissementen en kunnen we ons beroepen op een netwerk van gelijk denkende confraters voor wat betreft de andere arrondissementen.