Gebruiksvoorwaarden

Disclaimer - gebruiksvoorwaarden

Aecetia streeft ernaar betrouwbare informatie ter beschikking te stellen via deze website. Aecetia is echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten en de gevolgen die eruit zouden kunnen voortvloeien. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt voor alle webpagina’s waarin de geregistreerde domeinnaam www.aecetia.be voorkomt, en voor alle bestanden die via een van die pagina’s geopend en/of gedownload kunnen worden.


Aecetia is niet aansprakelijk voor technische problemen als gevolg van het openen of downloaden van de bestanden die toegankelijk zijn via haar website. Het wordt de bezoekers ten stelligste aangeraden bij het downloaden van bestanden gebruik te maken van een betrouwbare en bijgewerkte virusscanner.
Bezoekers die bij de raadpleging van de website of de via de website te consulteren databanken menen onjuiste of onvolledige informatie aan te treffen, kunnen dat signaleren via het secretariaat van Aecetia. Na nazicht zal Aecetia zo spoedig mogelijk de eventueel nodige aanpassingen doorvoeren.


Er wordt naar gestreefd de website regelmatig te actualiseren, maar Aecetia kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van vertraging bij het doorgeven van de informatie (bijvoorbeeld als gevolg van vakantie van het personeel of technische storingen). Bij de via deze website te raadplegen databank met faillissementen wordt de datum van de laatste update van die
databank vermeld.


De in de hierboven bedoelde databank opgenomen informatie beperkt zich tot de gerechtelijke arrondissementen Brussel en Oost-Vlaanderen en is louter indicatief bedoeld. Een afdruk van die informatie heeft geen officiële bewijskracht.


Als u van oordeel bent dat op deze website wederrechtelijk gebruikgemaakt wordt van auteursrechtelijk beschermd materiaal, kunt u dat melden. In voorkomend geval zal het materiaal in kwestie onmiddellijk verwijderd worden. Hetzelfde geldt voor eventueel ongewenste koppelingen naar uw website.


Het is niet toegestaan de vanuit de website te downloaden bestanden verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aecetia. De overname van informatie uit de website is wel toegestaan als de bron wordt vermeld. Er is geen toestemming vereist om een koppeling naar de website van Aecetia op te nemen in uw eigen website.


Als u het e-mailadres van Aecetia wenst te vermelden op uw website, verzoeken we u dat te doen in de volgende vorm: bxl(at)aecetia.be of ovl(at)aecetia.be. Door het apenstaartje weg te laten, hopen we spambots te misleiden.
Het is niet toegestaan de op deze website voorkomende e-mailadressen ongevraagd op te nemen in mailinglijsten met commerciële bedoelingen.