Voor ondernemers

Voor ondernemers

Minnelijke invorderingen

In functie van de solvabiliteit van de tegenpartij en in functie van de aard van de vordering kunnen vaak meerdere pistes bewandeld worden. Als gerechtsdeurwaarder kunnen wij u adviseren over het meest efficiënte traject dat bij de gedwongen tenuitvoerlegging kan gevolgd worden.
U kan bij ons terecht voor informatie (termijnen, kostenramingen) en advies over heel wat specifieke diensten: bijzondere beslagen, sekwesterprocedures, huurzaken, vaststellingen, buitenlandse procedures, enz. Bij onze ambtelijke tussenkomsten houden we zelf de verschillende termijnen en wetgeving nauwlettend in het oog.

 
B2B invorderingen

CROS: een snelle B2B-invordering
Sinds juli 2016 voorziet de Belgische wet een nieuwe administratieve procedure, om onbetaalde facturen van ondernemingen in een B2B-relatie veel sneller en goedkoper te innen. Met deze procedure kan men, zonder tussenkomst van een rechtbank, onbetwiste en opeisbare geldschulden invorderen. Na 1 maand en 8 dagen beschikken we reeds over een titel om uit te voeren.