Voor ondernemers

Voor ondernemers

Minnelijke invorderingen

In functie van de solvabiliteit van de tegenpartij en in functie van de aard van de vordering kunnen vaak meerdere pistes bewandeld worden. Als gerechtsdeurwaarder kunnen wij u adviseren over het meest efficiënte traject dat bij de gedwongen tenuitvoerlegging kan gevolgd worden.
U kan bij ons terecht voor informatie (termijnen, kostenramingen) en advies over heel wat specifieke diensten: bijzondere beslagen, sekwesterprocedures, huurzaken, vaststellingen, buitenlandse procedures, enz. Bij onze ambtelijke tussenkomsten houden we zelf de verschillende termijnen en wetgeving nauwlettend in het oog.

 
B2B invorderingen

CROS: een snelle B2B-invordering
Sinds juli 2016 voorziet de Belgische wet een nieuwe administratieve procedure, om onbetaalde facturen van ondernemingen in een B2B-relatie veel sneller en goedkoper te innen. Met deze procedure kan men, zonder tussenkomst van een rechtbank, onbetwiste en opeisbare geldschulden invorderen. Na 1 maand en 8 dagen beschikken we reeds over een titel om uit te voeren.

 
 
Handelshuurhernieuwing

Ai, Ai! Uw handelshuurovereenkomst loopt op zijn einde en u had het te druk met uw onderneming te laten draaien in deze moeilijke tijden, dat u hier niet meer aan gedacht hebt! Geen paniek, wij zijn er om u te helpen!

De handelshuurhernieuwing kan gebeuren hetzij bij een ter post aangetekende brief (aan te raden om dit eveneens met ontvangstmelding te doen), hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot en dit maximaal 18 maanden en minimum 15 maanden voor het verstrijken van de huurovereenkomst.

Indien u de handelshuur bij gerechtsdeurwaardersexploot wenst te laten hernieuwen, hebben wij uw brief, origineel gehandtekend, waarbij u de voorwaarden weergeeft waarbij u bereid bent om de hernieuwing van de huurovereenkomst aan te gaan, in tweevoud nodig.

Aarzel niet om contact op te nemen met ons kantoor op het nummer 02/479.99.04 of per e-mail op het adres bxl@aecetia.be teneinde meer informatie te bekomen.