u wenst een
afbetalings-
plan te
vragen

u wenst
beroep
te doen
op onze
diensten


aecetia:
wie
wat
waaru heeft
een brief
of akte
ontvangencovid-19
vast-
stellingen
demander
un plan
d'apurement

vous
souhaitez
faire appel
à nos
services


Aecetia:
qui
quoi
vous
avez
reçu
une lettreconstats
de
covid-19