Een brief laten betekenen, nuttig?

  • Een brief laten betekenen, nuttig?

    Wist u dat de betekening van een brief u zekerheid biedt over de datum en inhoud van wat u wenst mee te delen? Een vaste datum zorgt ervoor dat onomstotelijk vaststaat dat u binnen een bepaalde termijn iets heeft gedaan of heeft gereageerd. De inhoud van een brief staat onbetwistbaar vast indien deze per gerechtsdeurwaardersexploot wordt betekend. Geen discussie meer nadien over al dan niet ontvangen boodschappen!

    Comments are closed.