CPC: het nieuwe platform van de NKGB tegen schuldenoverlast !!!

 • CPC: het nieuwe platform van de NKGB tegen schuldenoverlast !!!

  WAT?
  Aecetia gerechtsdeurwaarders zijn partners van het Communicatieplatform CPC van de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders. Dit betekent dat wij trachten voor elke schuld een gepast invorderingstraject aan te bieden, schuldenaars die kampen met een problematische situatie van schuldenlast op te sporen en oplossingen op maat uit te werken.
  Het kostenefficiënt en ethisch invorderen zit ingebakken in het DNA van ons kantoor.
  Het CPC laat ons toe informatie uit te wisselen met de verschillende OCMW’s van het land in verband met mensen die kampen met problematische schuldenlast.
  WAAROM?
  Vroegtijdig herkennen van situatie van overmatige schuldenlast
  Opstapelende schulden moet men vroegtijdig herkennen. Hierin vervullen wij als gerechtsdeurwaarders een belangrijke signaalfunctie. Wij zijn vaak een van de eerste professionele actoren die geconfronteerd worden met de gevolgen van overmatige schuldopbouw. Zo stellen we soms vast dat we bepaalde uitvoeringsmaatregelen anders zouden hebben ingevuld, indien we op voorhand hadden geweten dat de persoon in kwestie zich in structureel financiële moeilijkheden bevond (bijvoorbeeld dat hij of zij een leefloon krijgt). Ook in het kader van minnelijke invorderingen loont het om vroegtijdig over dergelijke informatie te beschikken.

  Kostenefficiënt en ethisch invorderen
  Voor onze klanten is het belangrijk vooraf te kunnen inschatten of een invorderingsprocedure kans op slagen heeft en of het resultaat op een ethische manier kan worden bekomen. Informatiedeling in verband met de solvabiliteit is hierbij van heel groot belang.
  VOOR WIE?
  Mensen met een problematische situatie van structurele schuldenlast.
  Het platform richt zich tot mensen die kampen met een structurele schuldenlast waarvan ze soms zelf de ware omvang niet of slechts bij benadering kunnen inschatten. Doorgaans zijn deze mensen evenmin gekend bij gerechtsdeurwaarders (omdat ze zich bijvoorbeeld niet in een formeel statuut van collectieve schuldenregeling of bewindvoering bevinden).

  Door voor deze mensen proactief informatie uit te wisselen en alle gekende schuldvorderingen te bundelen in één overzicht, kunnen heel wat kosten vermeden worden die wellicht toch nooit betaald zouden kunnen worden. Bovendien laat het ook toe een aantal openstaande schulden sneller en beter te behandelen.

  Het communicatieplatform grijpt dus in op het meest cruciale moment, namelijk als het vijf voor twaalf is en zorgt ervoor dat een schuldenspiraal (met bijkomende administratieve rompslomp en frustratoire kosten) kan worden vermeden. Door duidelijkheid te brengen in de totale schuldenlast verhogen de slaagkansen op een afbetalingsplan op maat van de schuldenaar en op de betaling van openstaande bedragen voor de schuldeiser.

  HOE WERKT HET ?
  Kijk hier CPC – het platform voor meer info

  Bevind jij je in een situatie van overmatige schuldenlast?
  Contacteer het OCMW van je woonplaats om na te gaan je of je in aanmerking komt voor opvolging via het communicatieplatform. Deze dienstverlening is volledig gratis.
  Wens je een schuld door ons te laten innen?
  Vraag naar de mogelijkheden van een solvabiliteitsonderzoek!

  Comments are closed.