Bemiddeling: een week in de spotlights

 • Bemiddeling: een week in de spotlights

  BEMIDDELING  #bemiddeling #mediation #FBC #MediationWeek #FederaleBemiddelingsCommissie
  De eerste “Mediation Week” onder de “nieuwe” Federale Bemiddelingscommissie is een feit. De centrale dag was een hoogtepunt. Een dynamische en gedreven voorzitter, Theo De Beir, lichtte in de loop van de dag toe wat de visie is van de huidige Federale Bemiddelingscommissie over bemiddeling. Dat de huidige Minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, tot tweemaal toe live tussenkwam op de centrale dag, illustreert onder meer de bereidwilligheid van FOD Justitie om de bemiddeling als ADR meer en meer ernstig te nemen. De Federale Bemiddelingscommissie is zeer blij met dit standpunt en kijkt uit om de samenwerking met FOD Justitie verder te laten groeien. Er is nog veel werk aan de winkel, maar de vele locale initiatieven in de loop van de “mediation week” en de enthousiaste sprekers op de Centrale Dag tonen ongetwijfeld aan dat bemiddeling meer en meer aan belang wint. Een goede zaak voor iedereen.
  Interventie van de Mnister van Justitie tijdens de centrale dag van de Mediation Week.
  De “War-room” op de Centrale Dag van de Mediation Week. Interventie van de Minister van Justitie.

  Comments are closed.