Tarieven

Tarieven

De kosten van de gerechtsdeurwaarder bestaan uit 3 grote groepen:


1/ het ereloon van de gerechtsdeurwaarder

2/ de kosten die de gerechtsdeurwaarder moet voorschieten (bv portkosten, pleitzegels, vertaalkosten, inlichtingskosten, kadaster, hypotheekkosten enz) en dus moet doorrekenen

3/ belastingen en heffingen die de gerechtsdeurwaarder moet innen voor de overheid  •   BTW 21%: Sedert 1 januari 2012 is de gerechtsdeurwaarder in België onderworpen aan de btw-wetgeving. Behoudens de wettelijk voorziene uitzonderingen zal hij dan ook btw moeten aanrekenen op zijn erelonen en kosten.Het is van belang te weten dat, indien u een schuld betaalt aan de gerechtsdeurwaarder in hoofdsom, interesten en uitvoeringskosten (met btw), u hiervoor NOOIT een factuur mag ontvangen.De schuldenaar is in het kader van de btw-wetgeving immers een derde die hierop geen aanspraak kan maken.

  •  REGISTRATIE: behoudens bij wet voorziene uitzonderingen zijn de akten van de gerechtsdeurwaarders zijn onderworpen aan een vast registratierecht van 50€


De bevoegdheden die de wetgever exclusief aan de gerechtsdeurwaarders heeft toegekend zijn onderworpen aan een wettelijk tarief. Dit tarief werd voor burgerlijke en handelszaken vastgelegd bij Koninklijk Besluit van 30 november 1976   en wordt jaarlijks geïndexeerd.  De gerechtsdeurwaarder is er deontologisch toegehouden het volledige tarief, maar ook niet méér dan dit tarief toe te passen.Voor de andere – niet exclusieve bevoegdheden bestaat er geen wettelijk tarief dat de gerechtsdeurwaarder moet toepassen. De vergoedingen voor deze dienstverlening zijn dan ook vrij te bepalen.Het is mogelijk om voor de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder rechtsbijstand te verkrijgen, zoals dit bestaat voor eerste- en tweedelijnsbijstand van een advocaat. Dit is het zogenaamde ‘pro deo’-systeem. Indien de aanvrager voldoet aan de voorwaarden inzake onvermogendheid kan de rechter een gerechtsdeurwaarder aanstellen die de betekening van de akten waarvoor tussenkomst werd gevraagd kosteloos doet.